Link 1     Link 2     Link 3

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring

KEGA, gevestigd aan de Madame Curiestraat 24, 2171 TW te Sassenheim verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@Kega.nl of 0252 750275.

KEGA is DDMA lid en in het bezit van het Privacy Waarborg.

Deze privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 01 juli 2019.

Persoonsgegevens wie wij verwerken


Kega verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor verschillende legitieme bedrijfsmatige doeleinden. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatienaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en E-mailadres
 • Geslacht
 • Functietitel
 • Curriculum vitae (CV)
 • Motivatiebrief
 • Opleidingsgegevens
 • Resultaten van assessments
 • Contactgeschiedenis
 • Cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement)
 • Opt-in voor de e-mailnieuwsbrief
 • Open- en klikgedrag in deze nieuwsbrief
 • Interessegebieden
 • Deelname aan evenementen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen:
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij KEGA persoonsgegevens verwerken.

Administratie en dienstverlening:
In onze ladministratie houden we bij wie onze klanten zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor deelnamedetails om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

Nieuwsbrieven en mailings:
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Werving marketing:
KEGA beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten, sponsoren, sprekers voor evenementen en experts voor inspiratiesessies. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor KEGA campagnes (en KEGA gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien. We leggen deze gegevens alleen vast als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven. Zie ook de Cookie Policy.

Werving medewerkers:
Kega is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. De manieren waarop Kega aan je persoonsgegevens komt zijn de volgende:

 • Je verstrekt zelf je persoonsgegevens aan ons,
 • Je verstrekt je persoonsgegevens aan ons via een derde, bijvoorbeeld via een recruitmentbureau, of een referentie,
 • Via sourcing, bijvoorbeeld LinkedIn.

Verbetering KEGA dienstverlening:
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Het klikgedrag op de website wordt niet op basis van IP adres bijgehouden en dus niet naar een persoon te herleiden.

Bijzondere gegevens:
Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

In het geval van een afwijzing bij een sollicitatie bewaren we je persoonsgegevens 6 maanden, voor toekomstige vacatures, tenzij je bij je sollicitatie hebt aangegeven dat we ze niet langer dan sollicitatieprocedure mogen bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij soms derden in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, software voor projectaminstatie, en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van KEGA.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van KEGA zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. KEGA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van KEGA. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacyverklaring. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

KEGA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast maakt KEGA gebruik van cookcies om het gebruik van de KEGA Website te onderzoeken. Er wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt KEGA inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de KEGA Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de KEGA Website worden doorgevoerd om deze verder te optimaliseren.

KEGA verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met Google Analytics. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • Vanaf welke pagina je op de KEGA Website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang je de KEGA Website bezoekt of gebruikt
 • Welke pagina’s je bezoekt op de KEGA Website

KEGA maakt ook gebruik van de zogeheten marketing of advertentie cookies. Op de website kun je toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Het gaat hierbij om de volgende cookies:

SalesFeed:
De SalesFeed Software verwerkt IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit.

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Check deze toelichting

Onze diensten


Digital commerce

Vanuit onze Unified Commerce visie ontwikkelen wij apps en composable commerce platformen die onze opdrachtgevers extra omzet opleveren.

Learn more


Digital strategy

Met uitvoerbare roadmaps waarin zowel klant als medewerker centraal staan, helpen wij opdrachtgevers met de digitale transformatie.

Learn more


Digital solutions

Besparen met slimme, digitale oplossingen. Wij helpen opdrachtgevers bij het kiezen of ontwikkelen van de juiste tools en functionaliteiten voor hun organisatie.

Learn more