COLUMN /
Dirk van EUnen

Nog te vaak zie ik campagnes die bijvoorbeeld van het tv-scherm afknallen maar vervolgens op de website of in de winkels nauwelijks de ruimte krijgen. Het lijkt soms wel of je met 2 verschillende merken te maken hebt, zo weinig aansluiting is er tussen de touchpoints. Een doodzonde! Als ik dan mijn klantreis op Facebook of Instagram vervolg, is het meestal niet meer dan een afbeelding van de campagne. Terwijl dit toch de ideale plek is om te inspireren en te zorgen voor interactie met de fans. Fans die je op de voet volgen en blij zijn met een nieuwe campagne. Een gemiste kans!

Waarom gaat dit toch zo vaak mis? Waarom gaat het ene kanaal er 100% voor en laat het andere kanaal de campagne links liggen? In veel gevallen lijkt het erop neer te komen dat een campagne vanuit 1 kanaal of vanuit 1 bepalend touchpoint bedacht wordt. Deze campagne wordt vervolgens zo goed als mogelijk doorvertaald naar andere middelen maar mag niet conflicteren met de reguliere communicatie. Denk aan bestaande social kalenders, vaste pos-materialen of webshop rules en bijbehorende emailkalenders. Als het even niet helemaal uitkomt wordt de campagne op een zijspoor gezet.

Door kanalen en middelen centraal te stellen en hiervoor een campagnetaal te creëren, wordt ook de mogelijkheid geschept om per kanaal zo relevant mogelijk te communiceren. In welk kanaal vertel je welk verhaal? Want waar je op Instagram (en dus vooral mobiel) wilt inspireren, wil je Facebook (mobiel en tablet) gebruiken om interactie op gang te brengen. Op de homepage van je webshop speelt inspiratie een grotere rol, terwijl de listpagina veel meer tot interactie moet leiden en de product detail-pagina vooral een snelle transactie moet krijgen. Het is dus zaak dat je campagnetaal daar agile genoeg voor is!

Zullen we in het vervolg proberen een campagnebeeld voortaan 360 degrees savy te maken? Ik weet zeker dat iedere specialist dit vervolgens naar eer en geweten zal gaan inzetten om een zo’n groot mogelijke impact te realiseren! 

 

Ligt de schuld dan volledig bij de ‘andere’ kanalen die niet willen bouwen aan de campagne? Zeker niet! Doordat de campagne vanuit 1 kanaal is bedacht, wordt er ook content gecreëerd die voor dat kanaal geschikt is. En de wens vanuit veel communicatieafdelingen is om een eenduidig campganebeeld te voeren waarbij het campagnebeeld ongemoeid moet blijven. Een utopie! Want een tv-commercial wordt liggend geschoten terwijl veel instore schermen juist verticaal worden geplaatst. Deze content is dus instore onbruikbaar geworden. En ook voor social content zoek je naar additioneel beeld die de fans engaged, de commercial kennen ze inmiddels wel. Dit kan bijvoorbeeld behind-the-scenes zijn. Halsstarrige gedachte om vanuit 1 campagnebeeld te werken moeten worden losgelaten. Kies er juist voor om een campagnetaal neer te zetten waar alle kanalen, met enige vrijheid, mee aan de slag kunnen.

Door kanalen en middelen centraal te stellen en hiervoor een campagnetaal te creëren, wordt ook de mogelijkheid geschept om per kanaal zo relevant mogelijk te communiceren. In welk kanaal vertel je welk verhaal? Want waar je op Instagram (en dus vooral mobiel) wilt inspireren, wil je Facebook (mobiel en tablet) gebruiken om interactie op gang te brengen. Op de homepage van je webshop speelt inspiratie een grotere rol, terwijl de listpagina veel meer tot interactie moet leiden en de product detail-pagina vooral een snelle transactie moet krijgen. Het is dus zaak dat je campagnetaal daar agile genoeg voor is!

Zullen we in het vervolg proberen een campagnebeeld voortaan 360 degrees savy te maken? Ik weet zeker dat iedere specialist dit vervolgens naar eer en geweten zal gaan inzetten om een zo’n groot mogelijke impact te realiseren! 

Deze column al gelezen?