How do you reach a new generation?

Bij het creeren van een goede contentstrategie is het van belang om je doelgroep te kennen. Wart speelt er bij hen, wat vinden ze belangrijk, waarmee krijg je ze in beweging en hoe komen ze vaker bij je kopen. Vragen die middels onderzoek te achterhalen zijn maar veelal ook worden beantwoord door vanuit de doelgroep te denken. Dat gaat goed zolang de doelgroep dichtbij je staat, maar het wordt een stuk lastiger als we wat verder van hen afstaan. Om zo’n nieuwe generatie aan te spreken maken marketeers graag gebruik van influencers die in het hart van de nieuwe generatie opereren. Deze nieuwe generatie zijn altijd de jongeren en dat is zonde! De ouderen zijn namelijk voor marketeers net zo goed een nieuwe generatie die nauwelijks kennen en die zich razendsnel ontwikkelt. Met twee grote voordelen, het is een snelgroeiende groep en de ouderen hebben geld om uit te geven.

Voordat we inzichten kunnen geven in de doelgroep ouderen of senioren, zullen er kaders gesteld moeten worden over de leeftijd. Wanneer ben je een oudere of senior? Wij hanteren de leeftijd van 65 jaar en ouder. Hoewel altijd discutabel, is dit het moment waarop consumenten over het algemeen echt een nieuwe levensfase ingaan; kinderen echt uit huis, kleinkinderen (op komst) en meer vrije tijd door het (naderende) pensioen.

 

Om een beeld te schetsen van de kansen die deze doelgroep biedt, delen we graag wat harde cijfers over de senior. In 2015 telde Nederland 3 miljoen 65+ers, ongeveer 20% van de bevolking. Interessanter is om naar de verwachte groei van deze groep te kijken. Volgens het CBS groeit deze groep met 41% in 2030 wat neerkomt op 4,25 miljoen 65+ers (wat minimaal een kwart van de Nederlandse bevolking is). Dus in de komende jaren is 1 op de 4 consumenten 65 jaar of ouder.

Dat deze groep meer geld te besteden heeft, is niet verwonderlijk. Huizen zijn veelal afbetaald, kinderen zijn het huis uit waardoor het huishouden minder kost, veel duurzame goederen zijn in het bezit en hoeven niet meer worden gekocht en salarissen zijn op het maximum. In 2030 zal 35% van alle consumentenbestedingen door de senior worden gedaan. Dat is aanzienlijk hoger dan het aantal waaruit deze groep bestaat.

De bestedingen zullen echter wel gaan verschuiven in de komende jaren. Ouderen worden steeds jonger, vitaler en zullen zich meer richten op het genieten en beleven (ING Economisch Bureau 2016). De uitgaven zullen zich dan ook meer in deze categorieen bevinden.

Ook online staat de senior zijn mannetje. Hoewel hier nog wel een deling zichtbaar is tussen de 65-75-jarige en 75+er zien we dat gemiddeld 80% toegang heeft tot Internet. Hiervan doet 65% weleens online aankopen (CBS 2016) en zien we dit percentage hard stijgen door de nieuwe toetreders (de leeftijdsgroep 45 – 65 jaar, de aanstaande 65+er, doet 81% online aankopen).

We kunnen niet anders dan concluderen dat dit een zeer kansrijke doelgroep is. Een groep die zich graag gehoord wil voelen maar die door de markerteer van vandaag (25-45 jaar) niet begrepen wordt, en eerlijk gezegd vaak genegeerd wordt.

Content wordt nauwelijks afgestemd op deze doelgroep. Over het algemeen richten retailers en marketingafdelingen zich voor het grootste gedeelte op de groep 25 tot 49 jaar. Als er al wordt ingespeeld op de oudere doelgroep gebeurt dit volgens de senioren zelf zelden op de juiste manier. Het is vooral content die zich richt de stereotype senior (een vrolijke grijze duif die een hoortoestel of inloopdouche nodig heeft die door een jonge held geholpen wordt). Dit sluit vaak niet aan op de levensstijl van de 65+er. De meeste senioren zijn bijvoorbeeld vaak aan het wandelen en fietsen en houden van tuinieren, maar die vitaliteit zie zelden terug. Er wordt uitgegaan van de zaken die de senior niet meer kan, terwijl senioren zich liever associëren met hetgeen ze wel allemaal kunnen.

Dit is ook terug te zien in tijdschriften en folders. Bedenk maar eens dat vrouwelijke modellen bijna altijd tussen de 25 en 35 jaar afgebeeld worden en dat er nauwelijks oudere modellen worden gefotografeerd. Men denkt dat je hiermee een bredere doelgroep aanspreekt maar dat ziet deze kansrijke doelgroep toch echt anders. Ook (Web)winkels zijn veelal onaantrekkelijk voor senioren, zij geven dan ook aan dat het steeds lastiger shoppen is.

In een gemiddelde winkelstraat lopen overdag voornamelijk oudere consumenten, terwijl uit de meeste (kleding)winkels dancebeats uit de speakers dreunen en de gangpaden in deze winkels vaak erg smal zijn. Ook leesbaarheid van de communicatie en kleine pashokjes stoten de senior af. Ook online shoppen kan aantrekkelijker gemaakt worden voor ouderen. Zo is de leesbaarheid van de communicatie vaak niet goed en is de navigatie vaak niet intuïtief en hierdoor moeilijk te begrijpen.

Met een groep die zo groeiende is en voor veel omzet kan zorgen, zal de retailer serieus moeten gaan nadenken over de content voor ouderen. Wat is de relevantie van je winkel? Welke veranderingen in content moeten worden aangebracht om deze groep ook aan te spreken en hoe kan er differentiatie aangebracht worden in de communicatie. Door goede inzichten te verwerven in de customer journeys van de diverse klantgroepen, kan de content hierop aangepast worden. Flexibele content is dan key! Veel ouderen overdag in de winkel en in het weekend juist jongvolwassenen? Zorg dat je met digital content verschillende boodschappen kan tonen. Maar het begint met goede inzichten in de doelgroep, wij raden iedereen aan met de doelgroep in gesprek te komen en wij verzekeren je dat verrassende, bruikbare inzichten direct zullen volgen.

 

Huawei launch event · Kega
Huawei launch event · Kega
11 april, 2019

Huawei launch event een groot succes! Op 2 april organiseerde Kega het allereerste launch event van Huawei ten behoeve v...