retail medewerkers winnen met de winkel wedstrijd

Retail reality 

De fysieke winkel verandert steeds meer naar een plek waar het draait om beleving

Hiermee dienen de kwaliteiten van de medewerker mee te veranderen. Er wordt veel meer inhoudelijke kennis verwacht en de medewerker dient andere vaardigheden te leren. Goed gemotiveerd en gestimuleerd personeel is van onschatbare waarde. Zij maken het verschil op de werkvloer en zijn vaak de enige interactiemogelijkheid voor de klant. Retailers nemen hier stappen in en gebruiken de winkelwedstrijd vaak als meetinstrument.

In een recent gehouden onderzoek door Kega, uitgevoerd door Julen Hernández Kraaij, zijn wij dieper ingedoken in de winkelwedstrijd. De conclusies waren duidelijk: de mogelijkheden die de winkelwedstrijd biedt worden nog maar nauwelijks benut. Terwijl de kansen voor het oprapen liggen. Wij belichten graag de belangrijkste conclusies en take-aways.

Kloofvorming
Voordat we de winkelwedstrijd onder het vergrootglas leggen, is het goed om te beseffen dat hoofdkantoren sowieso moeite hebben het winkelpersoneel op de juiste manier te bereiken en te stimuleren. Veel daarvan is terug te leiden in de uitvoering en de kloof tussen de middelen die geboden worden en de verwachtingen van het personeel.
Medewerkers krijgen niet de juiste hoeveelheid trainingen en (digitale) tools ter beschikking om beter te presteren, denk hierbij aan intranetten en apps die enkel ingericht zijn op het zenden van informatie. Dezelfde medewerkers zijn echter gewend aan interactieve en dynamische sites zoals social media waar zij zelf content kunnen creëren door bijvoorbeeld reviews te schrijven. Deze interactieve mogelijkheden zien we nog nauwelijks terug in de communicatie van hoofdkantoor naar medewerker, laat staan dat het in de winkelwedstrijd zit besloten. Het is dan ook veilig om te stellen dat hoofdkantoren onvoldoende kennis lijken te hebben over hoe het personeel te motiveren en welke middelen zij hiervoor kunnen inzetten.

De winst van de winkelwedstrijd
Het doel van de winkelwedstrijd is om de winkel zo goed mogelijk te laten draaien, winkels structureel te verbeteren door de motivatie van het personeel te verhogen en daarmee hun teamprestaties te verbeteren. Deze doelen sluiten goed aan bij de uitdagingen waarvoor we in het veranderde retaillandschap staan. De zichtbare kloof gooit echter roet in het eten. In kwalitatieve gesprekken met meerdere retailers concluderen wij dat hoofdkantoren ervaren dat niet alle filialen en personeelsleden bereikt worden en gemotiveerd zijn harder te werken of beter hun best te doen tijdens de winkelwedstrijd.

Uiteraard verschillen winkelwedstrijden per formule maar in bijna alle gevallen gaat de communicatie via de rayonmanager en filiaalmanagers. Het is aan hen om de wedstrijd te laten leven onder al het personeel. Wanneer managers van een specifieke winkel niet mee willen doen of geen band hebben met het personeel, hebben zij erg veel invloed op hoe de rest van dat filiaal functioneert, ongeacht of zij wel of niet mee willen doen.
Daarnaast is de supermarktmanager degene die het personeel moeten motiveren en stimuleren om hun beste beentje voor te zetten. Is er een supermarktmanager die het belang van de wedstrijd niet ziet en dus niks met deze wedstrijd doet en niet communiceert naar zijn personeel, dan zal het filiaal in zijn geheel minder van de wedstrijd meekrijgen en dus minder presteren.

Ook de opzet van de winkelwedstrijd kan grote invloed hebben op de effectiviteit van dit middel. We zien bijvoorbeeld winkelwedstrijden die werken met afvalrondes. Na een bepaald aantal weken valt een deel van de winkels af. Naar hen wordt gecommuniceerd dat zij volgend jaar weer een kans krijgen om mee te doen. Deze filialen voelen zicg niet gemotiveerd om de rest van het jaar hun best te doen en gooien na hun afvalmoment de handdoek in de ring.

Juiste communicatie vanuit hoofdkantoor
Veel berichten die het hoofkantoor naar het personeel zendt komen niet of nauwelijks aan. Het hoofdkantoor heeft bijna geen inzicht in hoeverre kantineposters en het wekelijkse nieuwsbrieven gelezen wordt door het personeel. Dit is juist communicatie die kan leiden tot meer motivatie of een positievere invloed op de resultaten van het filiaal tijdens de winkelwedstrijdwedstrijd.

Naast de middelen die het hoofdkantoor kiest om te communiceren, kan ook de inhoud van de berichten niet aan kunnen sluiten bij de behoefte van het personeel. Er is veelal geen feedback mogelijk waardoor het hoofdkantoor onvoldoende terugkrijgt hoe de communicatie ervaren wordt. Digitale oplossingen zoals de InTouch app zijn hierbij sterke oplossingen om interactie tussen personeel en hoofdkantoor te stimuleren.

Opzet van de winkelwedstrijd is essentieel
Hoofdkantoren focussen vaak op de winnaar(s), dit is natuurlijk de leuke boodschap om te brengen en het zijn ook de medewerkers die vaak live ontmoet worden en in het zonnetje worden gezet. Het is daarentegen ook de kleinste groep, waar het vaak toch al goed gaat, anders zouden ze niet winnen. De winst voor het hoofdkantoor zit eigenlijk in de verliezers/afvallers, hier is de grootste winst te behalen.

De winkelwedstrijd als afvalrace lijkt de grootste problemen te hebben met de motivatie van het personeel. Deze opzet van de gehele wedstrijd zou dus ook een van de grootste oorzaken kunnen zijn voor de dalende motivatie na het afvallen en de focus die het hoofdkantoor heeft op de afvallers versus de nog deelnemende winkels.
Zodra filialen langer in de race zitten blijven deze langer gemotiveerd indien de supermarktmanager daar wat mee doet.

Top down vs. bottom up
In alle gevallen is de winkelwedstrijd is hiërarchisch ingericht. Het hoofdkantoor bepaalt hoe de wedstrijd eruit komt te zien, zij geven dit door aan rayonmanagers die het vervolgens naar supermarktmanagers communiceren. Het is de supermarktmanager die het winkelpersoneel moet motiveren en dus veel invloed heeft op het presteren van het filiaal.
De winkelwedstrijd is onderdeel van de mentaliteitsverandering over het belang van personeel. Dit middel helpt om personeel te motiveren en te tonen hoe belangrijk het hoofdkantoor haar personeel vindt. Daarentegen wordt de wedstrijd top-down ingezet. Medewerkers wordt niet gevraagd wat zij goed of slecht vinden gaan. Platte structuren die werken vanuit een bottom-up principe sluiten beter aan bij de nieuwe generaties medewerkers waarbij nieuwe ideeën, activiteiten en producten op de werkvloer ontstaan.

Statistieken en doelen van teams en individuen moeten met iedereen gedeeld worde en niet enkel met de belanghebbende managers. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat hierdoor kan ontstaan is van cruciaal belang voor de effectiviteit van het gehele team.

De succesfactoren voor een winkelwedstrijd
Vanuit het grootschalige onderzoek dat Kega heeft gehouden zijn vier essentiële verbeterpunten gekomen die de winkelwedstrijd nog effectiever zouden maken. Het is belangrijk hierbij aan te geven dat het hebben/gebruik maken van een interactieve tool zoals de InTouch app hierbij noodzakelijk is.
Een interactieve app zorgt ervoor dat je op ieder moment van de dag, de rangen en standen kan doorgeven en dat er een directe communicatiemogelijkheid is voor zowel hoofdkantoor naar het personeel als personeel naar het hoofdkantoor. Dit vergroot te betrokken voor alle partijen enorm.

Het begint ermee dat al het winkelpersoneel precies weet waaruit de wedstrijd bestaat, wat er van hen verwacht wordt en of zij op de juiste weg zijn ongeacht wat de leiding ermee doet. Hiermee tackle je direct het probleem van drukke filiaalmanagers die omzet meer prioriteit geven dan de winkelwedstrijd. Ook het prijzenpakket zal uiteraard aansprekend moeten zijn, hier zoomen wij echter voor nu niet verder op in. Een poll zou echter al kunnen helpen door het personeel zelf te vragen wat zij graag zouden willen winnen.

Motiveren door doelen te stellen
Stem met elkaar realistische doelen af voor de winkel of voor specifieke afdelingen en deel deze. Denk hierbij aan de mooiste actiepresentatie in week x voor de damesafdeling of dat het aantal lege vakken onder de norm blijft in maand y.

Het stellen van concrete doelen verhoogt de motivatie van medewerkers, het is daarbij belangrijk dat zij betrokken worden door ze medeverantwoordelijk te maken voor het stellen, uitvoeren en het realiseren daarvan. Naast het behalen van de finale of de wedstrijd winnen kunnen er ook doelen gesteld worden voor het verwerven van punten of het behalen van een bepaald aantal positieve klantbeoordelingen.
Tevens zou je nog kunnen kijken naar het stellen van persoonlijke doelen om de medewerker ook op individueel niveau te motiveren en te belonen.

Voortgang monitoren
Medewerkers hebben vaak erg weinig inzicht in de voortgang van de eigen winkel en die van de winkelwedstrijd. Een scorebord met de positie waar je als winkel staat is een stap maar motiveert onvoldoende. Het is belangrijk dat medewerkers weten waar ze op getoetst worden, wat er precies van hen verwacht wordt en hoe ze kunnen verbeteren. Optimaal zou zijn om concreet en overzichtelijk per afdeling feedback te geven. Zo ziet iedere medewerker in een oogopslag hoe het er collectief en individueel voor staat en wat beter kan.
Dit geeft een breder perspectief van waaraan gewerkt moet worden en zorgt op zijn beurt om de nodige motivatie te genereren om de gewenste doelen te halen. Tegelijkertijd wordt de belevingskloof tussen leiding en winkelpersoneel verkleind.

In een dergelijk overzicht zou het een zeer waardevolle toevoeging zijn om een directe vergelijking te maken met andere filialen van de retailer. Zo zie je hoe je scoort ten opzichte van andere en zal dit alle niet nummer 1’s motivatie geven om een tandje bij te zetten.

Actiepunten om te verbeteren
Personeel dat in het onderzoek gesproken is geeft bijna unaniem aan behoefte te hebben aan het krijgen van specifieke actiepunten uit doelstellingen en feedback die vertaald kan worden in concrete opdrachten met tips & tricks.
Dit geeft de medewerker een duidelijk kader hoe goed zij moeten werken en wat er van hen verwacht wordt. Dit kader helpt een optimaal niveau constant te houden. Deze actiepuntenlijst wordt gepresenteerd als een checklist dat het bijhouden van de eigen taken overzichtelijk maakt voor personeelsleden.

Om in de belevingswereld van het personeel te komen is het zeer aan te raden de tips & tricks om beter te presteren visueel te presenteren in de vorm van animatie of video. Het maakt het voor het personeel heel concreet en de betrokkenheid zal hierbij groeien.

Crowdsourced winkeljury
Het hoofdkantoor kab personeelsleden vragen om foto’s te maken van verschillende elementen binnen de winkelwedstrijd waarover het hoofdkantoor informatie wil ontvangen en deze vervolgens te beoordelen. Denk aan schappen, POS-materialen, planogrammen of de beschikbaarheid van producten. Het personeel krijgt een bericht met de opdracht(en) en wanneer ze uitgevoerd zijn ontvangt de winkel punten voor de winkelwedstrijd met transparante feedback en de beoordeling. Belangrijk is de interactie die de functie genereert door enerzijds het personeel direct te betrekken bij de winkelwedstrijd en anderzijds met het hoofdkantoor waardoor zij gedurende de gehele wedstrijd gemotiveerd blijven.

Doordat medewerkers punten blijven verdienen kan de winkel stijgen in het klassement en blijven de medewerkers gestimuleerd om mee te doen. Indien winkels afvallen blijven zij beoordeeld worden, transparante feedback ontvangen en houden ze een extra kans om zich weer in de kijker te spelen of te strijden met winkels in dezelfde kwaliteitsklasse. Hierdoor bouwt de gehele keten uiteindelijk op termijn een stabiele concurrerende positie op.

Dit verbeterpunt spreekt jonge medewerkers aan die zich meer toewijdt aan de winkelwedstrijd. Het hoofdkantoor kan sneller informatie ontvangen, beoordelen en analyseren waardoor zij live op de hoogte blijven van winkelprestaties en de aanbeveling maakt externe partijen inhuren voor alle winkels gedurende de wedstrijd overbodig en bespaard dus kosten.

De winkelwedstrijd biedt veel kansen op winst
Het is duidelijk dat het inzetten van een winkelwedstrijd meer mogelijkheden biedt dan er nu uitgehaald wordt. Door al je personeel te betrekken bij het proces voorkom je dat de opzet te hiërarchisch blijft. Daarnaast zorgt de toevoeging van interactie binnen de wedstrijdopzet voor motivatie. Interactie betekent echter wel dat er feedback gegeven dient te worden op de vragen en opmerkingen van de winkelvloer. Door de winkelwedstrijd te optimaliseren zullen de winkansen aan alle kanten stijgen. Het personeel zal gemotiveerder raken, het hoofdkantoor zal de doelen sneller bereiken en de klant zal een beter winkelklimaat ervaren.

Wil jij meer weten over deze trend? Neem dan contact op met Dirk van Eunen, dirk.vaneunen@kega.nl  op +31 (0)252 750275.

Kega
Kega
29 augustus, 2019

DE OPKOMST VAN DE ONBEMANDE WINKEL

Employee engagement in de retail · Kega
Employee engagement in de retail · Kega
27 september, 2018

Apps op de winkelvloer Kundig, goed geïnformeerd en gemotiveerd winkelpersoneel is onmisbaar in het huidige retaillandsc...