Inzicht in koopgedrag

De schat aan data optimaal benutten

Witteveen Mode is een zelfstandig modebedrijf met meer dan honderd eigen winkels verspreid door het land. Witteveen richt zich op de modebewuste volwassen vrouw. De collectie wordt onder eigen label geproduceerd en is exclusief verkrijgbaar in alle Witteveen winkels. Bij Witteveen Mode staat de klant centraal. Het ervaren verkoopteam heeft altijd tijd voor een goed gesprek bij een kopje koffie. De klant krijgt veel aandacht en is daardoor erg trouw. Witteveen Mode is in het bezit van een prachtige klantendatabase, die zij vooral inzet om haar vaste klanten te benaderen met DM en E-mail. Recent heeft Witteveen Mode ook haar webshop geopend.

DE OPDRACHT

Zorg ervoor dat de data van de klanten van Wittteveen Mode meer toegankelijk is en dat er meer inzicht ontstaat in het koopgedrag. Denk daarna actief mee bij een manier waarop we onze klanten effectiever kunnen benaderen en activeren.

 


DE AANPAK

Kega heeft samen met Witteveen Mode alle databronnen in kaart gebracht en bepaald op welke manier deze data aan elkaar gekoppeld kan worden, zodat de data betekenis kan krijgen. Belangrijk hierbij was om zoveel mogelijk gebruik te maken van al bestaande informatiestromen.

Daarna zijn Kega en Witteveen samen aan de slag gegaan met de CRM strategie. De KPI’s zijn gekozen en er is bepaald welke groepen klanten op welk moment benaderd worden met een specifieke boodschap. Dit is niet gebeurd in de vorm van een groot plan op papier, maar door regelmatig met elkaar om de tafel te zitten. Resultaten worden besproken, plannen worden op basis van die resultaten bijgesteld en de nieuwe actiepunten worden verdeeld. Leidend hierbij zijn de KPI’s en de nieuwe inzichten die continue vanuit de data ontstaan.  

DE OPLOSSING

Kega heeft de data van Witteveen in een veilige, maar toegankelijke omgeving gezet. Alle data is real time beschikbaar. Daarnaast is de contactdata van de klanten verrijkt met de aankopen in de winkel in in de webshop. Er is nu een totaaloverzicht met inzicht in koopgedrag en de manier waarop iedere klant op de ingezette communicatie reageert. Iedere maand wordt er een snapshot van de database gemaakt in een uitgebreide rapportage om de vinger aan de pols te houden.

 

 

Rondom de jaarkalender worden diverse marketingactiviteiten ingezet. Van oudsher ontvingen alle vaste klanten persoonlijke post over deze activiteiten. De beschikbaarheid van de data levert nieuwe inzichten op en dit zorgt ervoor dat deze persoonlijke post veel gerichter kan worden ingezet. Op basis van recent koopgedrag, op basis van het soort artikelen dat men koopt en op basis van de vestiging waar men dit doet. Naast post wordt E-mail als middel veel actiever benut. Waar mogelijk worden post en E-mail in combinatie gebruikt, zodat beide middelen elkaar kunnen versterken.

Iedere actie wordt uitgebreid geëvalueerd. Waar extra informatie nodig is, wordt deze direct aan de klant gevraagd in een E-mailing. De learnings worden meegenomen bij de volgende actie.

HET RESULTAAT

Het toegankelijk maken van de data heeft ervoor gezorgd dat er bij alle activiteiten daadwerkelijk vanuit de klant wordt gedacht. Niet alleen bij het kiezen van de collectie, en bij de benadering in de winkel. Maar ook in alle marketingactiviteiten. De Witteveen klant ontvangt daadwerkelijk informatie op maat. Door het efficiënter omgaan met post en E-mail is de respons bij acties aanzienlijk verbeterd.