HANOS DAM
IMPLEMENTATIE

DAM IMPLEMENTATIE HANOS

Structuur en overzicht in alle assets van Hanos

HANOS heeft een zeer breed en diep assortiment. Voor een dergelijke organisatie is het belangrijk om het proces van content management perfect op orde te hebben en hier controle over te houden.

 

DE SITUATIE

Beeldmateriaal en video’s zijn een belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie van HANOS. Bij HANOS hebben we het dan over meer dan 100.000 packshots en 20.000 sfeerbeelden. Met de groei aan touchpoints neemt ook de vraag naar beelden en video’s toe. Een gestructureerd beheer van deze assets en gerelateerde metadata is dan ook noodzakelijk. Tot voor kort was dit een grotendeels handmatig en ondoorzichtig proces, met als gevolg dat het zoeken, vinden en delen van assets erg veel kostbare tijd vergde. Dit zorgde voor lange doorlooptijden en een trage time-to-market.

DE OPLOSSING

Samen met Kega heeft HANOS door middel van procesverbeteringen en automatisering de kwaliteit van het asset management verbeterd.

Door middel van workshops met key stakeholders is de huidige situatie ten aanzien van asset management in kaart gebracht. Zo werd inzichtelijk waar HANOS behoefte aan heeft en welke DAM-oplossingen het meest geschikt zijn voor HANOS. Hieraan koppelden we tevens een uitgewerkte business case met daarin een sterk onderbouwde ROI. Een vitaal onderdeel om te bepalen of een DAM-systeem de juiste oplossing is. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met medewerkers van diverse afdelingen en is bekeken hoe er ook intern draagvlak gerealiseerd kon worden. 

 

 

 

 

Deze stappen zijn essentieel geweest voor het uiteindelijke succes van het project. Het gaf HANOS en Kega het noodzakelijke inzicht in de bestaande interne processen en vormde de basis voor een succesvolle implementatie. Door de intensieve samenwerking met het HANOS-projectteam is er geen weerstand ervaren vanuit de gebruikers bij de introductie van het DAM systeem. Dit zorgde ook nog eens voor een versneld onboarding-traject.

Iedere dag besparen HANOS medewerkers kostbare tijd en zijn asset fouten tot een minimum beperkt.

 

Jan-Karel-"Dankzij de werkwijze en kennis van Kega over bestaande DAM-systemen hebben wij in de oriëntatiefase de juiste zaken getoetst, daarna onderbouwd een keuze kunnen maken en veel tijd bespaard in het implementatieproces. Ik raad iedereen zo’n onafhankelijke partner aan!"