Apps op de winkelvloer

Kundig, goed geïnformeerd en gemotiveerd winkelpersoneel is onmisbaar in het huidige retaillandschap. Het is de kans om je positief te onderscheiden van de concurrent, zowel online als offline. Employee engagement is dan ook een belangrijk thema voor iedere retailer.

Engaged personeel, dat echt betrokken is bij de retailer, resulteert in betere klantenservice, meer tevreden klanten en daardoor een betere performance van de winkel. Daarnaast is de productiviteit hoger en het verloop lager. Onderzoek toont aan dat het terugbrengen van verloop met 1 medewerker per maand al zorgt voor een omzetstijging van minstens 6%. Op dit moment heeft slechts een kleine 17% van de winkelmanagers het idee dat hun personeel super gemotiveerd en engaged is. Er is dus werk aan de winkel.

Goede en passende communicatie zorgt voor engaged personeel. Die communicatie motiveert niet alleen, maar zorgt er ook voor dat het winkelpersoneel goed op de hoogte is. En dat zij dus ook hun klanten goed kunnen informeren. Steeds meer retailers zetten hiervoor een app voor medewerkers in. Een app maakt directe persoonlijke communicatie mogelijk. Feitelijke informatie over promoties, over schapindelingen en etalages, maar ook leuke berichten om te motiveren.

Het personeel kan de app ook als informatiebron gebruiken. Alle vakkennis van collega’s is met de app onder handbereik. Kortom de mogelijkheden zijn ongekend groot. Maar een app neerzetten alleen is niet voldoende. Het gaat erom wat je ermee doet. En natuurlijk hoe actief je ermee omgaat.

Welke content werkt nu wel en wat werkt nu niet een app? Kega heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van de Intouch app op de winkelvloer. De engagement van werknemers die de app wel en niet gebruiken is met elkaar vergeleken. Ook is onderzocht welk type content het grootste effect heeft. We noemen in dit artikel de 5 belangrijkste conclusies.

1. App gebruikers hebben een hogere engagement
Werknemers die de app meer gebruiken hebben duidelijk een hogere engagement. De engagement score is 14,5% hoger bij gebruikers ten opzichte van niet gebruikers. De app wordt het minst vaak gebruikt door hulpkrachten. Bijna 30% van de hulpkrachten gebruikt de app nooit. Bij deze groep is dan ook de meeste winst te behalen.

2. Regelmatige app gebruikers zijn beter op de hoogte
Bijna 80% van de app gebruikers geeft aan beter op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de organisatie en 64% is nieuwsgieriger geworden over hun werkzaamheden. Tweederde geeft aan beter in staat te zijn of haar werkzaamheden uit te voeren en 73% zegt zelfs beter te zijn geworden in hun werk. Kortom het actief delen van informatie werkt zeker positief.

3. Nieuwsberichten worden veel gelezen, maar hebben niet altijd effect
Ruim 55% checkt de nieuwsberichten meer dan 2 keer per week. 21% doet dit zelfs dagelijks. Nieuwsberichten hebben dan ook een positief effect op de engagement van medewerkers. Met name berichten over merchandise, jubilarissen, inkoop en opleidingen dragen hieraan bij. Winacties en berichten door klantenservice worden wel heel positief beoordeeld door medewerkers, maar zorgen niet direct voor meer betrokken personeel. Deze berichten zorgen er in de mix echter wel voor dat de app regelmatig geraadpleegd wordt. Kortom, zorg voor een afwisselende mix aan nieuwsberichten. Zorg ervoor dat er ieder dag iets nieuws te lezen is, want er zijn veel regelmatige lezers.

4. Video content draagt 2 keer zo veel bij aan engagement
Video’s worden minder vaak bekeken dan nieuwsberichten. Slechts 17% van de medewerkers doet dit meer dan 2 keer per week (5% dagelijks). Video’s worden minder vaak geplaatst dan nieuws, maar zijn 2 keer zo effectief in het verhogen van de engagement. Grappige video’s kunnen medewerkers inspireren op precies het juiste moment. 

5. Actieve filiaalmanagers zorgen voor meer gebruikers
Het is belangrijk dat filiaalmanagers de app zelf actief gebruiken. Als een filiaalmanager de app zelf niet gebruikt, dan gebruikt gemiddeld slechts 53% van de medewerkers de app (tov 85% totaal). Overigens gebruikt 30% de app niet, omdat deze onbekend is. Zorg daarom voor een duidelijke plaats van de app in het onboarding traject van nieuw personeel en breng deze regelmatig onder de aandacht.

 

De winkelwedstrijd · Kega
De winkelwedstrijd · Kega
25 november, 2019

Een goed winkelteam maakt het verschil De winkelwedstrijd Zoek jij ook naar een middel waarmee je medewerkers hun winkel...

Kega
Kega
29 augustus, 2019

DE OPKOMST VAN DE ONBEMANDE WINKEL