Composable commerce

The future of commerce
                    =
composable commerce

De E-commerce wereld is steeds meer volwassen geworden en innovaties volgen elkaar in een razend tempo op. Het is voor de aanbieders van monolithische (grote en complexe) platformen zo goed als onmogelijk geworden om op alle functionele gebieden de leidende componenten te verzorgen zeker als een gebruiker van het platform specifieke wensen heeft.  

Gelukkig zijn steeds meer monolithische platformen voorbereid om bepaalde componenten ook als een losse micro service aan te bieden. Hierdoor wordt het mogelijk om zonder replatforming toch stapsgewijs meer richting composable commerce te gaan met alle voordelen van dien.

 

Wat is het?
Bij composable commerce wordt het commerce domein opgesplitst in afzonderlijk componenten, die bestaan uit microservices die gezamenlijk een business component verzorgen. Gartner noemt deze componenten packaged business capabilities (PBC) en ziet ze als een noodzaak om klaar te zijn voor de toekomst van E-commerce.

Voorbeelden van Packaged Business Componenten zijn:  

 • Catalogus zoeken en merchandisen  
 • Cart calculation  
 • Checkout  
 • Payment  
 • Price Promotions/Discount logic  
 • Stock availability and conditions  
 • Order Management  
 • Customer information  
 • Identity Management  
 • Content Management  
 • Customer Support 

Elk van deze componenten kan afzonderlijk of in combinatie met andere componenten weer gebruikt worden om een touchpunt te voeden of juist gevoed te worden. Denk aan:   

-Website -Digital signage -Customer app -Employee app -IOT devices

 

 

 

Wat is ervoor nodig?
Voorwaarde voor composable commerce zijn headless componenten. Headless betekent dat de achterliggende applicatie via een api laag te ontsluiten is. Hierdoor is een duidelijke knip tussen de front-end en de backend, waardoor verantwoordelijkheden ook duidelijk gescheiden zijn.  

Wat zijn de voordelen?
Deze opzet geeft ook veel meer flexibiliteit in het releasen van nieuwe versies, doordat de front-end en de backend los staan van elkaar kunnen deze ook eenvoudig los van elkaar gereleased worden. Backwards compatibiliteit van de backend API-laag zorgt er tevens voor, dat eventuele verbetering in de API-laag eerst gereleased worden en vervolgens kunnen worden aangeroepen vanuit de front-end zonder dat de oude front-end niet meer zou werken.  

Steeds meer backend componenten bieden naast een API ook een standaard front-end component wat gebruikt kan worden. Het voordeel van deze aanpak is dat de front-end niet volledig of niet gerealiseerd hoeft te worden. Denk hierbij aan een zoek component of component om afbeeldingen uit een DAM vanuit het CMS van de website op te zoeken. Het is hierbij wel van belang dat deze set voor een specifiek business doel is opgezet en dat dit niet een complete shop is, want dan is het eigenlijk weer een monolitisch geheel geworden. Waardoor de voordelen van composable commerce niet behaald kunnen worden.

 

 

"De wereld van E-commerce zal nooit meer hetzelfde zijn"
Ferry Brak, manager E-commerce @ Kega

Voor meer informatie over wat Kega voor jou kan betekenen op het gebied van composable commerce

Neem dan contact op via:

info@kega.nl